«سوسیالیسم با خصوصیات چینی» چیست؟

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


شی جینگ‎پینگ، رئیس‎جمهور و دبیرکل حزب کمونیست چین، امروز (18 اکتبر) در نوزدهمین کنگره‎ی عمومی حزب کمونیست چین، خطاب به مردم و اعضای حزب، گفت: «پرچم سوسیالیسم با خصوصیات چینی را بالا نگهدارید ... برای پیروزی بزرگ سوسیالیسم با خصوصیات چینی در عصری جدید، تلاش کنید». او افزود: «سوسیالیسم در آستانه‎ی گذار به عصری جدید است و این نقطه‎ای عطف تاریخی در توسعه‎ی چین است». اصطلاح «سوسیالیسم با خصوصیات چینی» تا آخر سخنان شی جینگ‎پینگ تکرار می‎شود. «سوسیالیسم با خصوصیات چینی» چیست؟ چرا «سوسیالیسم» در این‎جا با قید «با خصوصیات چینی» ذکر می‎شود؟ از کی به بعد، با درنظرداشت چه شرایط و دشواری‎هایی، این قید با سوسیالیسم پیوند خورده است؟ تفاوت‎هایش با سوسیالیسم مارکس و انگلس در چیست و از نظر تئوریک، «سوسیالیسم با خصوصیات چینی» در نسبت با سوسیالیسم مارکس و انگلس چگونه توجیه می‎شود. در این نوشته، به این پرسش‎ها پاسخ داده می‎شود.

«سوسیالیسم با خصوصیات چینی» با دَنگ شیاوپینگ آغاز می‎شود. شیاوپینگ (1904-1997)، پس از درگذشت مائوتسه تونگ (بنیان‎گذار و رهبر جمهوری خلق چین)، از سال 1978 تا 1989، رهبری جمهوری خلق چین را به‎عهده داشت. شیاوپینگ برخلاف مائو (که «ایدئولوژی» برایش محوریت و اولویت داشت)، «اقتصاد» را در رأس اولویت‎های رهبری‎اش قرار داد و دست به اصلاحاتی در بخش‎های اقتصادی و اجتماعی-سیاسی زد. یکی از آن اصلاحات، در پیش‎گیری «سیاست درهای باز» در نسبت با کشورهای سرمایه‎داری بود. در داخل کشور نیز اقدام به مدرنیزه‎کردن کشاورزی، صنعت، علم و تکنولوژی کرد و با این اقدامات، کشور جدید چین را در مسیر جدید توسعه و تحول قرار داد که چین امروزی، به‎عنوان دومین اقتصاد جهان، مدیون اوست. به‎خاطر همین فعالیت‎ها، اکنون از او به‎عنوان «معمار اصلاحات در چین» یا «کسی که مسیر تاریخ چین را دگرگون کرد» یاد می‎شود. دنگ شیاوپینگ، پس از صدور فرمان آتش‎باری بر دانشجویان معترض در میدان تیان آن‎مِن (به تاریخ 17 آپریل 1989)، از مقام رهبری استعفا داد، خانه‎نشین شد و در 1997 از دنیا رفت.

پس از دنگ شیاوپینگ، این اصلاحات هم‎چنان تداوم و توسعه یافتند. امروزه نویسندگان چینی، دست‎کم سه مشخصه و ویژگی برای «سوسیالیسم با خصوصیات چینی» قائل‎اند:

یک. آمیزش مالکیت عمومی با اقتصاد بازار با تفوق مالکیت عمومی. این آمیزش، فی‎الواقع، پاسخی است به رفع نیازمندی‎های مالکیت عمومی از طریق بازار آزاد و نیز تسریع روند پیشرفت توانایی تولید. چین برای مدرنیزه‎شدن، توسعه‎ی بازار اقتصاد سوسیالیستی، خودکفایی و نهایتاً پیداکردن توانایی رقابت در بازارهای جهانی، به این تلفیق و آمیزش ضرورت داشت/ دارد.

دو. سیاست درهای باز نسبت به جهان خارج. این سیاست، برای گذار از مراحل مختلف سوسیالیسم (که گفته می‎شود چین هنوز در مراحل اولیه‎ی آن قرار دارد) ضروری پنداشته می‎شود. چون، از یک‎سو، چین به خودکفایی و پایان‎بخشیدن به زمینه‎ها و مبناهای وابستگی به دیگران می‎اندیشد و از سوی دیگر همین خودکفایی و پیشرفت و توسعه و بسط اقتصاد سوسیالیستی، رابطه‎ی تنگاتنگی با صلح جهانی و روابط صلح‎آمیز چین با سایر کشورهای جهان دارد. این مشخصه درهم‎تنیده با ویژگی دیگری از برای «سوسیالیسم با خصوصیات چینی» است:

سه. هم‎زیستی مسالمت‎آمیز. اصطلاح «هم‎زیستی مسالمت‎آمیز» در ابتدا از سوی رهبران حزب کمونیست شوروی، به‎ویژه نیکیتا خروشچف، در دوران جنگ سرد مطرح شد. خروشچف معتقد بود ساختارهای متضاد اقتصادی و سیاسی جهان می‎توانند «هم‎زیستی مسالمت‎آمیز» داشته باشند. این تعبیر در آن زمان بیشتر در رابطه با ساختارهای اقتصادی و سیاسیِ متضادِ بلوک شرقِ کمونیست-سوسیالیست و بلوک غربِ سرمایه‎داری مطرح می‎شد. بنابراین، «هم‎زیستی مسالمت‎آمیز» در چین و «سوسیالیسم با خصوصیات چینی» نیز ریشه در دوران جنگ سرد دارد که بار اول توسط خروشچف مطرح شد. امروزه «هم‎زیستی مسالمت‎آمیز» به‎عنوان یکی از ویژگی‎های مدل «سوسیالیسم با خصوصیات چینی» شناخته می‎شود. هدف استراتیژیک از این «هم‎زیستی مسالمت‎آمیز» در ادبیات و اهداف سیاسی-اقتصادی چین، استفاده از فرآورده‎های سرمایه‎داری برای تقویت و بسط ساختار سوسیالیستی است. باورِ پذیرفته شده بر این است که چین با استفاده از محصولات و دست‎آوردهای علمی و تکنولوژیک دنیای سرمایه‎داری و نیز صدور کالاهای تولیدی‎اش به خارج از مرزهای خود (که غالباً کشورهای سرمایه‎داری‎اند)، در واقع، گام مهمی در راستای توسعه و پیشرفت دنیای سوسیالیستی بر می‎دارد که منجر به گذار چین از مراحل مختلف سوسیالیسم، تا رسیدن به سوسیالیسم آرمانی و مطلوب، خواهد شد.

***

سوسیالیسم در دیدگاه بنیان‎گذاران‎اش، به‎ویژه کارل مارکس و فردریش انگلس، مرحله‎ی تکاملی و پیشرفته‎تر سرمایه‎داری است. به بیان دیگر، همان‎گونه که هسته‎های سرمایه‎داری در متن تضادهای موجود در نظام فیودالی وجود داشت، رشد کرد و نهایتاً فیودالیسم را پشت‎سر گذاشت و به نظام نسبتاً مسلط جهانی تبدیل شد، سوسیالیسم نیز از بطن و متن سرمایه‎داری، و پس از آن‎که سرمایه‎داری به مرحله‎ی بلوغ و تکامل خویش دست یابد و در نتیجه‎ی تضادهای درونی‎اش فروپاشد، جوانه خواهد زد و سرمایه‎داری را پشت‎سر خواهد نهاد. اما چینِ سوسیالیستی در قرن بیستم، کشوری نبود که سرمایه‎داری را پشت‎سر گذاشته باشد: جامعه‎ای عقب‎مانده‎ی نیمه‎مستعمره و نیمه‎فیودالی بود که به یک‎باره، به سوسیالیسم روی آورد؛ خلافِ فرضیه‎های بنیان‎گذاران سوسیالیسم. از نظر اقتصادی عقب‎مانده و فقیر بود و از لحاظ فرهنگی، منحط. بنابراین، «سوسیالیسم با خصوصیات چینی»، مدلی است برای یک کشور عقب‎مانده‎ی نیمه‎فیودالی-نیمه‎مستعمره. این مدل، رو در روی سوسیالیسم مارکس و انگلس قرار می‎گیرد: به دلیل خاستگاه‎های متفاوتی که دارند؛ و به همین دلیل، ساختار سوسیالیستی در این کشور، می‎بایستی از مشخصات ویژه‎ی خودش برخوردار باشد تا در شرایطی که به لحاظ اصولی و سیر قانون‎مند تاریخی نمی‎بایست متولد می‎شد، قادر به ادامه‎ی حیات باشد.

گفتنی است که پذیرش این خصوصیات، تا زمانی مورد نظر است که سوسیالیسم در این کشور، از مراحل اولیه و نامطلوب به مرحله‎ی پیشرفته و مطلوب (آن‎چه که مورد نظر کارل مارکس بود) گذار کند. درواقع، حزب کمونیست چین و نویسندگان آن، معتقد اند چین سوسیالیست، اکنون در مرحله‎ی اولیه‎ی «گذار/ انتقال» قرار دارد که البته دوره‎ای طولانی خواهد بود، اما به‎هرحال، برای رسیدن به سوسیالیسم مطلوب، چاره‎ای جز پشت‎سر‎گذاشتن این مراحل اولیه ندارد.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها